Systémové upozornění
Hlavní informace

Místnost A 632

A632 2019 ls

Místnost L 144

L144 2019 ls

Počítačová místnost

KJRPC 2019 ls

Doplňující informace k rozvrhu

Kurzy 17CSI a 17SIPS budou probíhat společně (v místnosti KJR-PC).
Kurzy 17JPC a 17UPC budou probíhat společně (v místnosti A-632)
Kurzy 17RAO a 17VPO budou probíhat společně (v místnosti L-144).
Kurzy 17UEN a 17EEZ budou částečně probíhat společně (v místnosti L-144).
Kurzy 17ALE a 17VPL budou probíhat společně.
Kurzy 17AEZ, 17ALE/17VPL, 17EXK, 17EXZ budou probíhat turnusově. Bližší informace k turnusovým předmětům sdělí příslušný vedoucí učitel ročníku.
Kurz 17PPSR nebude v letním semestru otevřen

Kompletní rozvrh

vse 2019 ls

V případě dotazů k rozvrhu kontaktujte Ing. Tomáše Bílého, Ph.D.