Systémové upozornění
Hlavní informace

Zahraniční exkurze pro studenty KJR se koná ve spolupráci s FEI STU.

Exkurze 2018/2019

Vzhledem k účasti všech přihlášených studentů na jiných zahraničních akcích se v tomto roce zahraniční exkurze nekoná.