Systémové upozornění
Hlavní informace

Deterministické metody v reaktorové fyzice je výběrový předmět určený studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Výuka probíhá v letním semestru. V Letním semestru 2018/2019 bude výuka probíhat ve čtvrtek od 13:30 v počítačové učebně.

Stručný sylabus

Předmět je zaměřen na práci s deterministickými výpočetními kódy pro analýzu reaktorových systémů a výpočty vyhoření jaderného paliva. Seznámíte se s jadernými daty a jeich úpravou pro využití ve výpočetních kódech. Naučíte se porozumět fungování deterministických kódů a přípravě dat pro celozónové výpočty.

Licence na kód SCALE

Vzhledem k využívání výpočetních kódu je nutné, aby si studenti zažádali o licenci pro kód SCALE. Lze tak učinit na stránkách OECD/NEA.

Aktuality

 

Zadání domácích úkolů

 

Zadání druhého úkolu. Datum odevzdání 28. 3. 2019

Zadání třetího úkolu. Datum odevzdání 4. 4. 2019

Zadání čtvrtého úkolu. Datum odevzdání 18. 4. 2019

Zadání pátého úkolu. Datum odevzdání 2. 5. 2019

Zadání šestého úkolu. Datum odevzdání 9. 5. 2019

 

Hodnocení domácích úkolů

Identifikátor Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Úkol 4 Úkol 5 Úkol 6 Úkol 7
437384  A  A  A    A  A  A
440192  A  A  A  A  A  A  A
459416  A  A  A  A  A  A  A
459171  A  A  A  A  A  A  A
461446  A  B  A  B    A  

Ukázkové vstupní soubory

Ukázkové vstupy k programy NJOY.

Ukázkové vstupy k programy SCALE.