Systémové upozornění
Hlavní informace

Deterministické metody v reaktorové fyzice je výběrový předmět určený studentům 1. ročníku navazujícího magisterského studia. Výuka probíhá v letním semestru. V Letním semestru 2019/2020 bude výuka probíhat ve čtvrtek od 11:30 v počítačové učebně.

Stručný sylabus

Předmět je zaměřen na práci s deterministickými výpočetními kódy pro analýzu reaktorových systémů a výpočty vyhoření jaderného paliva. Seznámíte se s jadernými daty a jeich úpravou pro využití ve výpočetních kódech. Naučíte se porozumět fungování deterministických kódů a přípravě dat pro celozónové výpočty.

Licence na kód SCALE

Vzhledem k využívání výpočetních kódu je nutné, aby si studenti zažádali o licenci pro kód SCALE. Lze tak učinit na stránkách OECD/NEA. Jako zdůvodnění můžete použít následující: "The code will be used for criticality and burnup calculations for fuel assembly lattices and for sensitivity and uncertainty calculation."

Aktuality

 

Zadání domácích úkolů

 Zadání prvního úkolu. Datum odevzdání 5. 3. 2020

 Zadání druhého úkolu. Datum odevzdání 12. 3. 2020

Třetí úkol byl zadán přes MS Teams. Datum odevzdání je 13. 4. 2020.

Čtvrtý úkol byl zadán přes MS Teams. Datum odevzdání je 23. 4. 2020.

Pátý úkol byl zadán přes MS Teams. Datum odevzdání je 14. 5. 2020.

Hodnocení domácích úkolů

Identifikátor Úkol 1 Úkol 2 Úkol 3 Úkol 4 Úkol 5 Úkol 6 Úkol 7
461446  A  A  A  A  B    
468000  A  A  A  A  A    
468003  A  B  A  A  A    
468040  A  A  A  A  A    
468095  A  A  A  A  A    
468329  B  A  A  A  A    
468870  A  A  B  A  A    

Ukázkové vstupní soubory

Ukázkové vstupy k programy NJOY.

Ukázkové vstupy k programy SCALE