Systémové upozornění
Hlavní informace

Předmět 17ZAF1 je určen pro 2. ročník bakalářského studia oboru Jaderné inženýrství. Výuka probíhá v zimním semestru.

Výuka v zimním semestru 2019 se koná v úterý v 11:30 (přednášky) v učebně L-144 a ve středu v 15:30 (střídají se přednášky a cvičení) v učebně L-144. Termíny povinných cvičení jsou uvedeny v tabulce níže (první cvičení 9. 10. 2019).

Studijní materiály naleznete na serveru MyDMS (přihlášení pod účtem “student”).

Podmínkou absolvování předmětu je získání klasifikovaného zápočtu. Klasifikovaný zápočet bude udělen na základě absolvování povinných cvičení — povolena je 1 neomluvená absence — a dosažení minimálně 50% úspěšnosti v závěrečné zápočtové práci. Za každou další neomluvenou absenci na cvičeních bude ve všech termínech ze zápočtové práce odečteno 5 bodů. Zároveň budou v průběhu semestru uděleny domácí úkoly, ty je nutné vypracovat před udělením zápočtu.

Aktuality

Doporučená literatura

Frýbort, Jan; Heraltová, Lenka a Štefánik, Milan: Úvod do reaktorové fyziky: teorie a cvičení. Skripta ČVUT v Praze. 2013
Heřmanský, Bedřich: Jaderné reaktory. SNTL. Praha 1981
Zeman, Jaroslav: Reaktorová fyzika 1 a 2. skripta ČVUT v Praze

DOE Fundamentals Handbooks — Nuclear Physics and Reactor Theory, Vol. 1 a Vol. 2 , dostupné online
John R. Lamarsh — Introduction to Nuclear Engineering (dostupné ke čtení online)
Paul Reuss — Neutron Physics

Účast na cvičeních

Přehled účasti na cvičeních. Jednotlivé údaje znamenají: P – přítomen, N – nepřítomen a O – omluven

Příjmení a jméno         9.10.     23.10.     6.11.     20.11.     4.12.     18.12.   
Adámek Tomáš  N  N  N  N     
Celárek Dominik P P  P  P     
Filousová Lenka N  N N  N     
Frátrik Emanuel  P     
Hanuš František    
Hynková Nella    
Kocián Petr     
Kotlaba Matěj    
Kuboš Jakub     
Lamberská Iveta  O  O  P     
Mejzlíková Karolína     
Netolický Jaroslav  O     
Nevelöš Denis     
Novák Lukáš     
Nováková Adéla     
Orságová Kateřina     
Strnad David     
Váradyová Tereza     
Zálešáková Simona     

 

Domácí úkoly

Příjmení a jméno        DÚ   
Adámek Tomáš  -
Celárek Dominik  splněno 
Filousová Lenka  -
Frátrik Emanuel   -
Hanuš František  -
Hynková Nella  -
Kocián Petr   -
Kotlaba Matěj  -
Kuboš Jakub   -
Lamberská Iveta   -
Mejzlíková Karolína   -
Netolický Jaroslav   -
Nevelöš Denis   -
Novák Lukáš   -
Nováková Adéla   -
Orságová Kateřina   -
Strnad David   -
Váradyová Tereza   -
Zálešáková Simona   -