Systémové upozornění
Hlavní informace

Výuka předmětu 17FAR určeného pro 1. ročník navazujícího magisterského studia probíhá v zimním semestru. Přednášky v zimním semestru 2019 se konají ve středu v 13:30 v učebně A632. Cvičení v zimním semestru 2019 probíhají v pondělí ve 13:30 v učebně L144. Studijní materiály naleznete na serveru MyDMS (přihlášení pod účtem “student”)

Podmínkou absolvování předmětu je získání zápočtu a složení ústní zkoušky. Zápočet bude udělen na základě absolvování povinných cvičení — povoleny jsou dvě neomluvené absence — a dosažení 50% úspěšnosti v zápočtové písemné práci. Pro zápočtovou práci budou vypsány celkem tři termíny. Za každou neomluvenou absenci nad dvě se odečítá 5 bodů z výsledku závěrečné zápočtové písemné práce.

Otázky k ústní zkoušce

Aktuality

Zadání příkladů a řešení výbraných příkladů je k dispozici na MyDMS.

Přednáška 11. 12. bude zrušena.

Doporučená literatura

Jaroslav Zeman — Reaktorová fyzika 1 a 2, skripta ČVUT
Bedřich Heřmanský — Jaderné reaktory, SNTL, Praha 1981

John R. Lamarsh — Introduction to Nuclear Reactor Theory

Účast na cvičeních

Tabulka s účastí na cvičení.