Systémové upozornění
Hlavní informace
Název předmětu Kód Přednášející Kredity
Alternativní energetické zdroje 17AEZ Škorpil 3
Atomová legislativa 17ALE Bílková, Fuchsová 2
Bezpečnostní systémy jaderných reaktorů 17BES Kropík 2
Bakalářská práce 1, 2 17BPJR12 Kobylka 10
Číslicové bezpečnostní systémy jaderných reaktorů 17CIBS Kropík -
Cvičení na simulátoru jaderné elektrárny 17CSI Kobylka 3
Deterministické metody v reaktorové fyzice 17DERF Frýbort 4
Detekce záření 17DEZ Miglierini, Tichý -
Diplomová práce 1, 2 17DPJR12 Kropík 20
Předdiplomní seminář 17DSEM Kropík 2
Dynamika reaktorů 17DYR Heřmanský, Huml 4
Energetika a energetické zdroje 17EEZ Tichý, Kobylka 3
Ekonomické hodnocení JE 17EHJE Starý -
Elektrická zařízení jaderných elektráren 17ELZ Bouček, Kropík -
Experimentální neutronová fyzika 17ENF Rataj 2
Experimentální reaktorová fyzika 17ERF Rataj, Sklenka 4
Exkurze 17EXK Kobylka 1
Exkurze v zahraničí 17EXZ Frýbort 2
Základy energetiky a zdroje energie 17EZE Kobylka, Tichý -
Fyzika jaderných reaktorů 17FARE Frýbort, Frýbortová, Suk -
Informatika pro moderní fyziky 17IMF Havlůj -
Jaderné reaktory 17JARE Heřmanský 2
Jaderná bezpečnost 17JABE Frýbortová, Sklenka 5
Jaderný palivový cyklus 17JPC Sklenka, Starý 2
Kritický experiment 17KE Huml, Rataj -
Nové jaderné zdroje 17NJZ Bílý -
Návrh a řízení experimentu 17NRE Kropík -
Operátorský kurs na reaktoru VR-1 17OPK Rataj, Kropík -
Operátorský kurs pro bakaláře 17OPKB Rataj, Kropík 4
Programovatelná logická pole 17PLP Kropík 2
Pokročilé metody přepracování vyhořelého paliva a technologie solných reaktorů 17PPSR Uhlíř 3
Praxe na jaderné elektrárně 17PRAXB Kropík -
Předdiplomní praxe na jaderné elektrárně 17PRAXD Kropík -
Počítačové řízení experimentu 17PRE Kropík -
Provozní reaktorová fyzika 17PRF Sklenka 3
Úvod do projektování jaderných zařízení 17PROJ Bouda -
Provozní stavy jaderných reaktorů 17PSJR Huml, Sklenka 4
Přístrojová technika 17PTA Miglierini -
Radioaktivní odpady 17RAO Konopásková 2
Reaktorové praktikum 17REPR Rataj, Sklenka 5
Radiační ochrana jaderných zařízení 17ROJ Starý 2
Stroje a zařízení jaderných elektráren 17SAZ Kobylka -
Simulace provozních stavů JE 17SIPS Kobylka 3
Stochastické metody v reaktorové fyzice 17SMRF Huml -
Spolehlivost jaderných elektráren 17SPJE Dušek, Matějka -
Technologické celky jaderných elektráren 1 17TCJ1 Bouček, Kropík -
Technologické celky jaderných elektráren 2 17TCJ2 Kobylka -
Termomechanika reaktorů 17TERR Bílý, Heřmanský -
Termohydraulický návrh jaderných zařízení 1, 2 17THNJ12 Kobylka, Heřmanský 3
Termohydraulický návrh jaderných zařízení 3 17THNJ3 Kobylka, Heřmanský -
Termohydraulický návrh jaderných zařízení 4 17THNJ4 Kobylka -
Termomechanika jaderného paliva 17TMP Kobylka, Valach 3
Týmový projekt 17TYPR Frýbort 4
Úvod do energetiky 17UEN Kobylka, Tichý 2
Úvod do inženýrství 17UINZ Frýbort, Bílý, Haušild, Mušálek 3
Úvod do palivového cyklu 17UPC Sklenka, Starý 2
Úvod do radiační ochrany jaderných zařízení 17URO Starý 2
Vybrané partie z legislativy 17VPL Bílková, Fuchsová 2
Vyhořelé jaderné palivo a radioaktivní odpady 17VPO Konopásková 2
Výzkumný úkol 1, 2 16VUJI12 Trojek 6/8
Výzkumné reaktory 17VYR Sklenka -
Využití výzkumných reaktorů 17VYRR Sklenka -
Základy fyziky jaderných reaktorů 1 17ZAF1 Štefánik, Sklenka -
Základy fyziky jaderných reaktorů 2 17ZAF2 Frýbort, Frýbortová, Sklenka 3
Základy ekonomického hodnocení 17ZEH Starý -
Základy elektroniky 17ZEL Kropík -
Základy jaderné bezpečnosti 17ZJBE Heřmanský, Heraltová, Kříž -