Systémové upozornění
Hlavní informace

Katedra zajišťuje doktorské studium v oboru Jaderné inženýrství.

Přijímací řízení

Informace o přijímacím řízení jsou uvedeny na stránkách fakulty.

Bodové hodnocení doktorandů

Činnost prezenčních doktorandů KJR je hodnocena na základě bodového systému.
Každou činnost, za kterou lze získat body, hlaste vedoucímu učiteli doktorského studia, který zajišťuje evidenci bodů.