Systémové upozornění
Hlavní informace

Vrabec letí do škol je online vzdělávací pořad pro studenty středních škol a druhého stupně základních škol. Smyslem aktivity je podpořit výuku témat jaderné fyziky interaktivní a zábavnou formou. Na pořad se mohou hlásit celé třídy, semináře či jednotlivci. Pro zasílání aktuálních informací prosím vyplňte email zde. Na vypnění email jsou zasílány informace o konání a odkazy na stream.

Termínu vybíráme na základě Vašich objednávek a časových možnostech reaktoru. Ve formuláří (odkaz výše), můžete vyplit i den v týdnu a čas, kdy by se Vám to hodilo (máte např. hodinu fyziky). V průběhu roku se budeme snažit vysílat v navržené dny a časy.

Nejbližší termín vysílání zatím není stanoven, příští vysílání proběhne asi v říjnu. 

Přibližně 40 minutový pořad je vysílán ze školního reaktoru VR-1, který je provozován Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou, ČVUT v Praze a pořadem provázejí pedagogové z fakulty.  Cílem pořadu je studentům vysvětlit, co je ionizující záření, jaké jsou jeho druhy a možnosti stínění, dále také princip štěpení a fungování jaderného reaktoru. Témata i náročnost byla připravována na základě konzultací se pedagogy středních škol.   Vysílání je plánováno jednou měsíčně. Zatím je obsah vysílání každý měsíc stejný, smyslem pravidelného vysílání je se lépe přizpůsobit období, kdy je tato látka probírána na školách. Druhý díl s novým obsahem  rozmýšlíme.

Vysílání probíhá youtube streamem, kde mohou posluchači písemně pokládat dotazy. Odkaz bude zaslán přihlášeným na email (pedagogové ho poté mohou rozeslat studentům). Časem doplníme ukázkový test, ze kterého mohou pedagogové čerpat inspiraci či ho použít v navazujících hodinách. Záznam z jednoho z vysílání naleznete na YouTube. Pořad byl připraven ve spolupráci s ČEZ.

Pro potřeby výuky jsme připravili krátký test, který je možné použít po shlédnutí pořadu.